Voor scholen

Ik bied kortdurende psychosociale begeleiding aan voor kinderen tussen de 4 en 16 jaar.

Soms komt het voor dat een kind heel opvallend of juist ‘niet’ aanwezig is in de klas. Misschien omdat een kind iets heftigs heeft meegemaakt als een scheiding of een overlijden. Maar het kan ook komen door dingen die op school gebeuren. En wie weet wat de gevolgen van Corona en thuisonderwijs voor effect hebben?

Een kind wil niet onderdoen voor zijn vriendjes en soms uit zich dat in extreem gedrag ter compensatie.

Als leerkracht heb je niet altijd de tijd om daar extra aandacht aan te besteden. Maar je wil het kind graag gelukkig en vrolijk zien, vol zelfvertrouwen in het leven staat, met plezier naar school gaat, vriendjes heeft en zijn of haar grenzen kan aangeven.

Ik heb hier wel tijd  voor (geen wachtlijsten) en wil  kinderen spelenderwijs weer grip geven op hun eigen leven.

Hoe gaat dit in zijn werk

Een ouder vraagt toestemming op school voor een observatie. Maar de vraag kan natuurlijk ook vanuit een leerkracht komen.
We maken een afspraak voor de observatie en het evaluatiegesprek. Ik bezoek de school, observeer het clientje en praat met de leerkracht.
Na ongeveer een week hebben we een evaluatiegesprek waarin we de observatie bespreken en ouder/leerkracht tips krijgen hoe het clientje te kunnen helpen.

Ik ben bereikbaar via 06-51153039. Maar een mail sturen mag natuurlijk ook, dan graag naar info@rikkiskinderpraktijk.nl

Kinderen inspireren mij. Door hun nieuwsgierigheid, door hoe ze de wereld ervaren en hoe onbevangen ze kunnen zijn. Zaken die we zelf als volwassene soms zijn kwijtgeraakt.