Veel gestelde vragen

Het doel van Integratieve Kindertherapie is groei. Je kind wordt geholpen zichzelf te helpen. Geen enkel kind laat zomaar bepaald gedrag zien.

Bewust of onbewust wil je kind met zijn of haar gedrag iets communiceren. Er kan op jongere leeftijd iets zijn gebeurd dat je kind nog niet heeft verwerkt of er is iets anders waardoor je kind bepaald gedrag vertoont. Dit gedrag kan extreme ongehoorzaamheid zijn, ernstige verlegenheid, faalangst, agressiviteit, maar ook angst om uit logeren te gaan of angst voor monsters. Vaak wordt het kind op het gedrag afgerekend en wordt het probleem alleen maar erger. 

Integratieve Kindertherapie gaat uit van het principe: het kind weet het, kan het en doet het. Het idee dat je kind zelf weet wat het probleem is, is gebaseerd op het innerlijk vermogen tot heling en groei waar ieder mens over beschikt. Je kind wordt op zijn eigen weg, want ieder kind is uniek, in het proces naar geluk begeleid, op de manier die bij hem of haar past. Je kind ontdekt (tijdens deze positieve verandering) nieuwe vaardigheden, gevoelens en mogelijkheden.

Na de eerste aanmelding volgt een intakegesprek met beide ouders, waarbij je kind nog niet aanwezig is. Hierin krijg je alle ruimte om te vertellen tegen welke problemen jullie aan lopen.
Daarna zie ik je kind in 3 sessies van ieder een uur. Spelenderwijs verken ik zijn denk- en leefwereld. Je kind wordt gestimuleerd om in een veilige omgeving aan te geven wat hij of zij nodig heeft om weer gelukkig te worden. Kinderen zijn daar feilloos toe in staat, maar hebben daar soms wat hulp bij nodig. Daarna volgt een afsluitende sessie met de ouders.
 
Een kind brengt veel tijd op school door. Daarom kan het een onderdeel zijn van het traject om de begeleiding af te stemmen met de leerkracht(en) en intern begeleider van de school.

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met mij als therapeut, of laat de situatie dit niet toe, of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een klachtenfunctionaris. Hier zijn voor u geen kosten aan verbonden. Bel of mail gerust met het secretariaat van de VIT en zij zorgen ervoor dat een klachtenfunctionaris contact met u opneemt, is de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie.
Dit is de bij de door de overheid erkende geschilleninstantie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Dit is een professionele niet commerciële geschilleninstantie.